Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sri, 18. Jan. 2017.


U VIP sali Mellain Hotela u Tuzli 18.01.2017. održana je obuka za uposlenike državnih službenika i namještenika.


Organizator obuke je Agencija za državnu službu Federacije BiH, a tema današnjeg predavanja “Zakon o stvarnim pravima”.

Cilj seminara je jačanje kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u primjeni zakona o stvarnim pravima.

Ovo je prva obuka u ovoj godini, a u narednim danima Agencija za državnu službu Federacije BiH u Mellain Hotelu realizovat će još četiri obuke sa sa različitim temama.