Konkurs za posao

Pon, 10. Dec. 2018.


Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla


KONKURS
Za prijem radnika u radni odnos  u „Uni Bristol“  Tuzla , Podružnica Hotel Mellain za popunu slijedećeg radnog mjesta:

UNI BRISTOL DOO Tuzla
HOTEL MELLAIN
Tuzla
Objavljuje
KONKURS
i
POZIV
Za učešće i zauzimanje svog prepoznatog i značajnog mjesta i 
pozicije u timu koji kreira, pokreće i dalje učestvuje u radu hotela MELLAIN.

Ako ste zainteresovani, ambiciozni, stručni i odgovorni da kao vodeći menadžer obavljate složene i zahtjevne poslove iz djelatnosti poslovanja, prijavite se odmah i pokažite sve svoje kvalitete i ambicije.

MENADŽER PRODAJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

Vaši osnovni zadaci i zaduženja:

 • Da se bavite prodajom smještajnih kapaciteta;
 • Organizacijom događaja;
 • Saradnja sa rukovodstvom matične firme;
 • Rad na marketing i prezentaciji hotela;
 • Osmišljavanje unaprjeđenja poslovanja i povećanje realizacije i zarade;
 • Da planirate i primjenjujete poslovne strategije i aktivnosti;
 • Da uspostavite saradnju sa postojećim i novim partnerima;
 • Osmišljavanje novih proizvoda i usluga;
 • Da budete odgovorni za rezultate i ključne parametre uspjeha;
 • Konstantan rad na prodaji smeštajnih kapaciteta.

Uslovi za radno mjesto:

 • Da ste fakultetski obrazovani;
 • Poželjno radno iskustvo u marketingu i organizaciji događaja; 
 • Da posjedujete vozačku dozvolu;
 • Da aktivno koristite engleski i još jedan jezik;
 • MS Office paket;
 • Poznavanje još jednog stranog jezika će se smatrati prednošću;
 • Da imate sposobnost vođenja, koordinacije i komunikacije sa različitim ljudima;
 • Da ste usmjereni ka klijentima i poslovnim rezultatima, kao i da imate veliku mjeru samoinicijative.

Nudimo Vam:

 • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege;
 • Plaća po dogovoru.

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata;
 • Biografija kandidata;
 • Diploma o završenom fakultetu  (kopija).

Napomena: Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti interviju, a sa kandidatom koji budu izabran Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. 
Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Prijavu na oglas dostaviti na adresu : Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili na recepciji Hotela Mellain

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.