Konkurs za posao - Marketing menadžer

Pet, 13. Jul. 2018.


Konkurs za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla, Podružnica Hotel Mellain


KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla, Podružnica Hotel Mellain za popunu sljedećeg radnog mjesta:

MARKETING MENADŽER ...............................................................1 izvršilac

Opis glavnih zadataka:

 1. Organizacija marketing službe,
 2. Planiranje marketinških aktivnosti, dizajniranje marketing strategije i kampanja,
 3. Pronalaženje mogućnosti za bolji plasman proizvoda i unaprjeđenja prodaje,
 4. Analiza tržišnih uslova poslovanja i identifikacija novih poslovnih mogućnosti,
 5. Komunikacija, pregovaranje i održavanje kontakata sa klijentima i medijima,
 6. Kontinurana komunikacija sa različitim odjelima u hotelu,
 7. Vođenje aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Youtube, Instagram, Web, Twitter),
 8. Pisanje projektnih aplikacija,
 9. Planiranje, nadgledanje i koordiniranje procesa oglašavanja i promocije s ciljem izgradnje liderske pozicije na tržištu,
 10. Preporučivanje i predlaganje promjena,
 11. Priprema i podnošenje izvještaja o marketinškim aktivnostima.

Vještine i osobine:

 1. Smisao za timski rad,
 2. Iskustvo u oblasti marketinga i upravljanja,
 3. Sposobnost samostalnog donošenja važnih odluka,
 4. Komunikativnost, organizovanost, dinamičnost i snalažljivost,
 5. Spremnost na stalno usavršavanje,
 6. Vještine prezentacije, liderstva, vođenja kampanja,
 7. Literarne sposobnosti,
 8. Znanje engleskog jezika,
 9. Rad na računaru.

Ostali uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Potrebni dokumenti:

 • Prijava na oglas koja treba da sadrži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata
 • Biografija kandidata,
 • Diploma o završenom Ekonomskom fakultetu.

Napomena: Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju, a sa kandidatima koji budu izabrani Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavu na oglas dostaviti na e-mail: brajic.aldin@unibristol-tuzla.ba

Oglas ostaje otvoren do popune radnoga mjesta.