Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Čet, 13. Dec. 2018.


Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije


KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos  u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla za popunu slijedećeg radnog mjesta:

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije .................................. 1 izvršilac

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Posebni uslovi:

 • VSS- završen medicinski fakultet,
 • Položen specijalistički ispit,
 • Posjedovanje licence za samostalni rad, izdate od nadležne ljekarske komore,
 • Poznavanje stranog jezika.

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su pouzdani i motivisani za rad,
 • Da su spremni da rade u timovima,
 • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

Nudimo Vam:

 • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege,
 • Plaća po dogovoru.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na oglas,
 • Biografija kandidata,
 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu (kopija),
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (kopija),
 • Licencu za samostalni rad izdata od nadležne ljekarske komore (kopija)

Napomena: Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Prijavu na oglas dostaviti na adresu : PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla ul. Maršala Tita bb ili Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla.

Oglas otvoren do popune radnih mjesta.