Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Pet, 04. Jan. 2019.


Recepcioner/ka .....................................3 izvršiocaKONKURS
Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla, Podružnica Hotel Mellain za popunu slijedećeg radnog mjesta:

1.   Recepcioner/ka ..................................................................3 izvršioca

Opšti uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju

Posebni uslovi:

  • završena SSS ili VSS,
  • Poželjno radno iskustvo na poslovima recepcionera
  • Izražena ljubaznost, komunikativnost, urednost,
  • Vrijedna, precizna, ozbiljna, pouzdana, sa izraženom inicijativom
  • Sklonost timskom radu
  • Obavezno poznavanje engleskog jezika i/ili još jednog stranog jezika

Potrebna dokumenta:

  • Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata
  • CV ili Biografiju kandidata sa slikom 

Napomena:  

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. 

Prijavu na oglas dostaviti na adresu:

Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili na recepciju Hotela Mellain. Oglas otvoren do popune radnih mjesta.

Tuzla,03.01.2019