Konkurs za prijem radnika u radni odnos u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla

Uto, 19. Feb. 2019.KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos  u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla za popunu slijedećeg radnog mjesta:

1.    Menadžer za kvalitet (m/ž)........................... .................................. 1 izvršilac

Uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju
 • VSS VII stepen obrazovanja, tehnološki ili tehnički smjer; 
 • Najmanje 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje MS office paketa;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika, konverzacijska razina;
 • Vozačka dozvola B kategorija.

Opis poslova:

 • praćenje sistema kvaliteta,
 • rukovodi, organizuje, koordinira i nadzire rad poslova Upravljanja kvalitetom,
 • vodi, usklađuje i razvojno usmjerava aktivnosti vezane za uspostavu, primjenu, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme EN ISO 9001,
 • usklađuje i razvojno usmjerava uvođenje i drugih sistema upravljanja za koje Uprava društva donese odluku o implementaciji, te prilagođava postojeći sistem ili sisteme upravljanja kod uspostavljanja novog sistema,
 • izrađuje planove edukacije, organizira i provodi edukaciju članova timova za upravljanje kvalitetom na svim razinama društva, 
 • izrađuje i osuvremenjuje Priručnik kvaliteta društva,
 • izrađuje i osuvremenjuje dokumentaciju koju zahtjeva međunarodna norma EN ISO 9001,
 • usklađuje i nadzire izradu i osuvremenjivanje ostale dokumentacije društva, koja je potrebna kako bi se zajamčilo učinkovito planiranje, izvršenje i nadzor procesa društva,
 • usklađuje aktivnosti na prepoznavanju i dokumentiranju poslovnih procesa društva i sudjeluje u tim aktivnostima,
 • usklađuje aktivnosti na prepoznavanju i dokumentiranju za podugovorene procese (eksternalizirajući procesi) društva, 
 • pregledava dokumentaciju sistema upravljanja kvalitetom prije donošenja (Priručnik, Poslovnike, Knjigu procesa, PP, RU...),
 • nadzire primjenu dokumentacije u poslovnim procesima,
 • planira i usklađuje rad timova za upravljanje kvalitetom društva, 
 • organizacija i sistematizacija radnih mjesta,
 • procjenjuje potrebu za poduzimanje preventivnih radnjih, predlaže ih kako bi se spriječilo pojavljivanje nesuklađenosti.

Kandidat, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju slijedeće uslove: 

 • Da je pouzdan i motivisan za rad,  
 • Da je spreman da radi u timu,  
 • Da ju komunikativan, samostalan, te spreman na kontinuiran aktivni doprinos.

Nudimo Vam:

 • •    Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege

Potrebna dokumenta

Prijava na oglas koja treba da sadži:

 • Ime i prezime
 • Prebivalište odnosno adresu stanovanja
 • Kontakt – telefon kandidata
 • Biografija kandidata

Napomena:

Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Prijavu na oglas dostaviti na adresu : Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla ul. Maršala Tita bb.

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.