KONKURS za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla, Podružnica Hotel Mellain

Pet, 10. Maj. 2019.


1. Sobarica......................................................3 izvršioca


KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla, Podružnica Hotel Mellain za popunu sljedećeg radnog mjesta:

1. Sobarica......................................................3 izvršioca

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje

Posebni uslovi:

 • SSS
 • Samostalnost u radu
 • Kandidat, osim uslova za prijavu, treba da ispunjava sljedeće uslove:
 • Da je pouzdan i motivisan za rad,
 • Da je spreman da radi u timovima,

Nudimo Vam:

 • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
 • Plata po dogovoru

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na oglas koja treba da sadrži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata
 • Biografija kandidata
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (kopija)

Napomena:

Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju, a sa kandidatima koji budu izabrani Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.
Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na oglas dostaviti na adresu : Uni Bristol doo Tuzla, ulica
Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili u Upravu preduzeća, tel. 035
365-500; 035 365-510

Oglas otvoren do popune radnih mjesta.