Za prijem radnika u radni odnos u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla

Pet, 18. Jan. 2019.KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos  u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla za popunu slijedečih radnih mjesta:

 1. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije .................................. 2 izvršilac
 2. Ljekari za  specijalizaciju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju......................3 izvršilac

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju
 • Posebni uslovi:
 • VSS- završen medicinski fakultet
 • Položen specijalistički ispit
 • Poželjno radno iskustvo u struci
 • Posjedovanje licence za samostalni rad, izdate od nadležne ljekarske komore
 • Poznavanje stranog jezika

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove: 

 • Da su pouzdani i motivisani za rad,  
 • Da su spremni da rade u timovima,  
 • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

Nudimo Vam:

 • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
 • Plaća po dogovoru

Potrebna dokumenta:

Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata

Biografija kandidata

 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu (kopija)
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (kopija) za kandidate pod brojem 1.
 • Licencu za samostalni rad izdata od nadležne ljekarske komore (kopija)
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva za poziciju 2.

Napomena:

Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Prijavu na oglas dostaviti na adresu:

Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili u Upravu preduzeća.
Oglas otvoren do popune radnih mjesta.